Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky a usnesení zastupitelstva


Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky

Strategický plán obce

Plán rozvoje sportu

Nařízení obce Vražkov č. 1/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD.pdf

 

Obecně závazné vyhlášky obce Vražkov Účinnost

OZV noční klid Vražkov.pdf

4.1.2024

Obecně závazná vyhláška č. 2/2022, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.pdf

1.1.2023

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

29.12.2021
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.pdf 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.pdf 4.11.2017 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích.pdf 4.11.2017 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na vybraném veřejném prostranství.pdf 9.7.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/1999, o vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení " na území obce Vražkov.pdf 30.5.2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2005 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství.pdf  18.12.2007 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o čistotě, ochraně životního prostředí a veřejného pořádku v obci.pdf 26.4.2005 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2005, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/1999 o místních poplatcích.pdf​ 26.4.2005 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o převodu pozemků p.č. 914/39, 914/44, část původního pozemku 824/2 (nové číslo pozemku 1003/11) a 835/6 na ČR.pdf  26.2.2005 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/1999 o výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy.pdf 1.1.2005
Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2001, o napojení a užívání veřejné splaškové kanalizace.pdf 4.8.2003

 

Kategorie: