Elektronická úřední deska
Elektronická Úřední deska, která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb.) Správnímu řádu a je shodná svým obsahem běžné Úřední desce. Fyzická úřední deska je umístěna před obchodem se smíšeným zbožím u čp. 175.

Upozornění: Na Úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění.

Výpis dokumentů visících aktuálně na úřední desce