Sbor dobrovolných hasičů obce Vražkov
Sbor dobrovolných hasičů ve Vražkově má dlouholetou tradici. Byl založen v roce 1905 a bez přerušení funguje do současnosti.

Jednotku sboru tvoří jedenáct mužů a dvě ženy. Nesmíme zapomenout ani na ty nejmenší členy, patnáct chlapců a dívek.