Žádost o nahlédnutí do registru oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, má veřejný funkcionář povinnost podat jednou ročně oznámení o činnostech, oznámení o majetku, oznámení o příjmech, darech a závazcích.

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově obecního úřadu.

K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupovou webovou adresu, jméno a heslo, které udělí obec. Uživatelské jméno a heslo k přístupu do registru se vydává po vyplnění a ověření žádosti (§ 13, odst. 5 zákona) na obecním úřadě. Na základě přiděleného uživatelského jména a hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru.

Poučení: Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno. Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100.000,- Kč.