Obecní úřad Vražkov
Obecní úřad je orgán obce, který vykonává úkoly samostatné působnosti obce, které mu uloží zastupitelstvo obce. Dále vykonává přenesenou působnost obce.

Vyberte si prosím z nabídky