Zastupitelstvo obce Vražkov
Zastupitelstvo obce je základní orgán obce, který ji samostatně spravuje. Obecní zastupitelstvo především odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem.

Zastupitelé obce

  • Ing. Vojtěch Poláček, starosta, zastupitel
  • Dobroslav Derynek, místostarosta, zastupitel
  • Sandra Kolonějová, zastupitelka
  • Vítězslav Škoda, zastupitel

Finanční výbor

  • Nelze již do června zvolit, bude až po nových volbách do zastupitelstva

Kontrolní výbor

  • Nelze již do června zvolit, bude až po nových volbách do zastupitelstva 

Kulturní a sociální komise

  • Zatím nezvoleno

Zápisy od roku 2021

Od roku 2021 budou opět zveřejnovány zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Vražkov. Osobní údaje fyzických osob budou v zápisech anonymizovány v souladu s předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.


Zápisy do roku 2018