Zastupitelstvo obce Vražkov
Zastupitelstvo obce je základní orgán obce, který ji samostatně spravuje. Obecní zastupitelstvo především odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem.

Zastupitelé obce

 • Ing. Vojtěch Poláček, starosta, zastupitel
 • Martina Čermáková, místostarostka, zastupitelka
 • Jaroslava Štěrbová, zastupitelka
 • Ilona Borková, zastupitelka
 • Miloš Lapin, zastupitel
 • Vítězslav Škoda, zastupitel
 • Helena Šubrtová, zastupitelka

Finanční výbor

 • Jaroslava Štěrbová, předsedkyně výboru
 • Miloš Lapin
 • Zdenka Nováková

Kontrolní výbor

 •   Vítězslav Škoda, předseda výboru
 •   Petr Mika
 •   Jakub Lysek

Kulturní a sociální komise

 • Helena Šubrtová, předsedkyně komise
 • Pavla Fialová
 • Veronika Lysková

Zápisy od roku 2021

Od roku 2021 budou opět zveřejnovány zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Vražkov. Osobní údaje fyzických osob budou v zápisech anonymizovány v souladu s předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.


Zápisy do roku 2018