V této sekci budou jak propagační materiály Správy železnic, tak i oponentní materiály

Informace vysokorychlostní trati

Informace z jednání Koridor D8 ze dne 17.5.2022

24. 05. 2022 | Obec Vražkov
Měřeních hluku z dálnice D8 + Krajinný plán + Spolek Koridor D8 získá právní subjektivitu