Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Knihovna

Knihovna

KnihovnaKnihovna byla v září 2012 vybavena funkční výpočetní technikou s nepřetržitým připojením k internetu. Tato skutečnost umožní zvyšování informační a počítačové gramotnosti občanů v obci a snižování handicapu přístupu k novým technologiím. Uživatelé výpočetní techniky mohou pracovat se získanými informacemi a daty z internetu, pracovat se základními aplikacemi MS Office, se zvukovými a obrazovými záznamy, tisknout potřebné dokumenty, kopírovat dokumenty apod. Uživatelé musí mít alespoň základní znalosti s ovládáním PC, základních aplikací a Internetu.

Poskytování služeb knihoven upravuje §4 zákona č.257/2001 Sb.- (Zákon o knihovnách).

Obecní knihovna ve Vražkově poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména :

 • a výpůjční služby
 • meziknihovní služby
 • informační služby:
  • ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
  • přístup na internet

Uvedené služby poskytuje knihovna pouze registrovaným uživatelům, a to bezplatně.

Způsob registrace uživatele v knihovně

 • Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
 • Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje : jméno, příjmení, bydliště a datum narození.
 • Děti do 15 let se stanou uživateli na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Přístup k internetu

 • v úředních hodinách obecního úřadu, viz sekce Kontakt
 • V ostatní dny po dohodě s pracovníky obecního úřadu

Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek. (Doporučujeme seznámit se s knihovním řádem - je k dispozici v knihovně , na obecním úřadě a na internetových stránkách

Obecní knihovna Vražkov

Vražkov 2, 41301 Roudnice nad Labem

Tel.: +420 416 871 292

E-mail: knihovna@vrazkov.cz

Odkaz na knihovnu: vrazkov.knihovna.info