Zastupitelstvo obce Vražkov
Zastupitelstvo obce je základní orgán obce, který ji samostatně spravuje. Obecní zastupitelstvo především odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem.

Zastupitelé obce

  • Jaroslava Smetanová, starostka, zastupitelka
  • Vítězslav Škoda, místostarosta, zastupitel
  • Zuzana Penglová, zastupitelka
  • Petr Mika , zastupitel
  • Miroslav Fiala, zastupitel
  • Jiřina Čájová, zastupitelka
  • Patrik Kunt, zastupitel

Finanční výbor

  • Zuzana Penglová , předsedkyně

Kontrolní výbor

  • Petr Mika, předseda

Kulturní a sociální komise

  • Jiřina Čájová, předsedkyně

Zápisy a usnesení zastupitelstva obce